მეწარმისთვის საჭირო 5 თვისება
მეწარმეობა ყველას შეუძლია. ყველას, ვისაც სურვილი აქვს წამოიწყოს ან მართოს ბიზნესი. ხშირად, მეწარმეობა უკავშირდება ისეთ რისკებს, როგორიცაა ფინანსური, კარიერული, ემოციური ან ბიზნეს რისკი. შესაბამისად, მეწარმეს სჭირდება ისეთი პიროვნული უნარ-ჩვევების...

მეწარმისთვის საჭირო 5 თვისება

მეწარმეობა ყველას შეუძლია. ყველას, ვისაც სურვილი აქვს წამოიწყოს ან მართოს ბიზნესი. ხშირად, მეწარმეობა უკავშირდება ისეთ რისკებს, როგორიცაა ფინანსური, კარიერული, ემოციური ან ბიზნეს რისკი. შესაბამისად, მეწარმეს სჭირდება ისეთი პიროვნული უნარ-ჩვევების გამომუშავება, რომელიც ფოკუსირებული სიტუაციის შექმნის საშუალებას მისცემს.

The post მეწარმისთვის საჭირო 5 თვისება appeared first on ჟოლო.