ადმინისტრატორი
სასტუმრო დანისიმო აცხადებს ვაკანსიას ღამის ადმინისტრატორზე სამ დღეში ერთხელ ასაკი:23 დან 35 წლამდე ასაკის მანდილოსანი აუცილებელია :

ადმინისტრატორი
სასტუმრო დანისიმო აცხადებს ვაკანსიას ღამის ადმინისტრატორზე სამ დღეში ერთხელ ასაკი:23 დან 35 წლამდე ასაკის მანდილოსანი აუცილებელია :