აგრო ტრენინგი
ტრენინგების მიზანია, კრისტალის ფილიალებსა და კრედიტ-ბუტიკებში მინიმუმ 1 საკრედიტო ექსპერტის არსებობა, რომელსაც აგრო მიმართულებით შესაბამისი ცოდნა გააჩნია, რაც გაამარტივებს აგრო-სესხით დაინტერესებულ მომხმარებელთან ურთიერთობას და ხელს შეუწყობს...

აგრო ტრენინგი

ტრენინგების მიზანია, კრისტალის ფილიალებსა და კრედიტ-ბუტიკებში მინიმუმ 1 საკრედიტო ექსპერტის არსებობა, რომელსაც აგრო მიმართულებით შესაბამისი ცოდნა გააჩნია, რაც გაამარტივებს აგრო-სესხით დაინტერესებულ მომხმარებელთან ურთიერთობას და ხელს შეუწყობს საკრედიტო ექსპერტს სწორი ანალიზის ჩატარებაში.

The post აგრო ტრენინგი appeared first on ჟოლო.